Kratka drogowo-parkingowa, zwana również kratką trawnikową to ekologiczne i estetyczne elementy o wysokiej wytrzymałości na ściskanie. Służą do stabilizacji i umacniania gruntu.

Dzięki jej zastosowaniu tworzymy powierzchnie użytkowe (podjazdy, parkingi, drogi, itp.), które jednocześnie stanowią powierzchnie biologicznie czynne (swobodna migracja wód opadowych).

Kratka stanowi doskonałą alternatywę dla kostki brukowej, asfaltu, czy betonu (np. ażurowych płyt betonowych) na terenach, gdzie wymagane jest utrzymanie odpowiedniej powierzchni biologicznie czynnej.

Wypełnienie kratki może stanowić zarówno ziemia urodzajna, jak i drobne kruszywo dekoracyjne. W tym pierwszym wypadku, rosnąca trawa wymaga odpowiedniego nawodnienia, ze względu na niezbyt grubą warstwę humusu.

kratka parkingowa, trawnikowa

Zastosowanie

PARKINGI
TRAWNIKI
PODJAZDY
DROGI

Kratki

Kratki