Geowłóknina

Geowłókniny to igłowane, nietkane i kalandrowane (prasowane na gorąco) materiały wykonywane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych (PP lub PES), służące głównie do separacji dwóch rodzajów gruntu lub do drenażu. 

Geowłóknina to jeden z najpopularniejszych geosyntetyków stosowanych szeroko w praktycznie każdej dziedzinie budownictwa – inżynierii lądowej i wodnej, w budownictwie przemysłowym i jednorodzinnym, w architekturze i ogrodnictwie, a nawet w branży wojskowej. 

Więcej o zastosowaniu geowłóknin znajdziesz niżej.

geowłóknina
geowłóknina PP
geowłóknina drogowa
geowłóknina separacyjna pod parking

Polipropylen czy poliester

Geowłókniny PP oraz PES, choć na pierwszy rzut oka mogą wyglądać podobnie,  zdecydowanie różnią się od siebie parametrami technicznymi. 

Geowłókniny polipropylenowe (PP) mają wyższe parametry wytrzymałościowe. Przy stosunkowo niewielkiej gramaturze i grubości, osiągają wysokie wytrzymałości na rozciąganie i są najczęściej stosowane jako warstwa separacyjna w podbudowach dróg, parkingów czy linii kolejowych. 

Geowłókniny poliestrowe (PES) mają niższe wytrzymałości. Cechuje je zwykle duża gramatura i grubość, są często stosowane jako ochrona geomembrany przed przebiciem na składowiskach odpadów, zbiornikach wodnych lub parasolach ochronnych.

Zastosowanie

  • wzmacnianie i separacja słabego podłoża nasypów drogowych i kolejowych, a także wałów powodziowych
  • budowa placów postojowych, parkingów, dróg tymczasowych, leśnych i rolnych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych
  • wykonywanie warstw odcinających i separujących między gruntem drobnoziarnistym a warstwami konstrukcyjnymi podbudowy jezdni i torowiska
  • zmniejszenie grubości warstw podbudowy z kruszywa, dzięki uzyskaniu wyższej nośności całej konstrukcji oraz wydłużenie okresu eksploatacji drogi
  • stabilizacja osuwisk, budowa zbrojonych nasypów i murów oporowych z gruntu zbrojonego
  • zabezpieczenie skarp przed erozją oraz przerastaniem chwastów – w wersji agrotkaniny PP
geowłóknina, zbiornik, ochrona geomembrany, geomembrana, zbiornik szczelny, zgrzewanie
geowłóknina ochronna na zbiorniku