Tramwaje Śląskie - drenaż

Dostawa geokompozytu drenażowego w postaci obustronnie wytłaczanego rdzenia drenażowego z geowłókniną filtracyjną i kieszeńnią na rurę drenarską o średnicy 160mm.

Linie tramwajowe w różnych miastach na terenie Aglomeracji Śląskiej.
Materiał: FILDRAIN 7DW/NW8 [P160]
Ilość: 10 000 metrów bieżących 
Generalny wykonawca: Silesia Invest

Zobacz zdjęcia z inwestycji >