Geokompozyty drenażowe

Geokompozyty drenażowe ABG to jedno- lub dwustronnie wytłaczany rdzeń wykonany z PEHD, o róznych wysokościach wytłoczeń, termicznie laminowany z jednej lub z obu stron geowłókniną. 

Producent - firma ABG ltd - to brytyjska firma, która od 30 lat produkuje geokompozyty drenażowe w zakładzie zlokalizowanym niedaleko Manchesteru.

Geotica jest wyłącznym przedstawicielem tego producenta w naszym kraju.

(pobierz katalog)

Geokrata

Geokompozyty drenażowe mogą być stosowane w układzie pionowym, poziomym lub pod kątem (na skarpach) i znakomicie zastąpują drenaż kruszywowy znacząco zmniejszając koszty, pomagając zaoszczędzić czas oraz przyczyniając się do ochrony środowiska i emisji CO2

Szczególną wersją geokompozytu drenażowego jest połączenie go z rękawem z geowłókniny, do którego wkłada się rurę drenarską o odpowiedniej średnicy. Taki system całkowicie zastępuje typowy drenaż francuski. Dzięki temu otrzymujemy liniowe odwodnienie tańsze i wydajniejsze od standardowego rozwiązania. 

Dlaczego stosować geokompozyty drenażowe ?

Geokompozyt w bardzo wydajny sposób zastępuje kruszywo zwykle stosowane jako warstwa drenażowa. Porównanie wydajności jest bardzo proste.

Do obliczenia ile wody przepływa i z jaką prędkością przed ośrodek gruntowy (żwir, kamienie, piasek) używamy prostego wzoru wywodzącego się z prawa Darcy'ego:

Q = k·I·A [m3/s]

 gdzie:

Q - ilość przepływającej wody
k - współczynnik filtracji [m/s], dostepny w literaturze dla większości gruntów
I - grandient hydrauliczny (dla ułatwienia obliczeń przyjmujemy = 1)
A - pole przekroju [m2] (zakładamy przekrój poprzeczny 1m x 1m)

Dobry materiał drenażowy będzie miał współczynnik filtracji na poziomie

k = 1·10-3 [m/s] 

Ta łatwa kalkulacja skutkuje nastepującym wynikiem:

 
Q = k·I·A    =   1·10-3m/s · 1 · 1m · 1m    =    1 · 10-3 [m3/s]    lub   1 [l/s] 

Możemy stwierdzić, że przed dobry materiał drenażowy, np. żwir, przepływa 1 litr wody na sekundę w przekroju 1x1m. 

Porównując to z geokompozytem drenażowym ABG nie wykonujemy obliczeń, a jedynie testujemy przepływ wody przez geokompozyt pod obciążeniem. 

 

Weźmy dla naszego przykładu najcieńszy geokompozyt produkowany przez ABG - grubość rdzenia 4mm (karta techniczna). Z testu pod obciążeniem 20 kPa i przy gradiencie 1 wynika, że przez ten materiał przepływa dokładnie 0,95 [l/s], czyli praktycznie tyle samo ile przez 1-metrową warstwe kruszywa.

1m warstwy kruszywa ≈ 4mm geokompozyt drenażowy

Dokładne porównanie drenu francuskiego vs. geokompozyt - wersja engielska (kliknij)

 

 

Dlaczego geokompozyty ABG ?

Geokompozyty ABG charakteryzują się wyjątkową jakością i parametrami w porównaniu do innych dostępnych na naszym rynku materiałów.


1. Testowanie przy obciążeniu w kontakcie z miękkimi gąbkami symulującymi zachowanie gruntu.

Wielu producentów wpisuje do kart technicznych przepływ wodu zmierzony pod naciskiem stalowych płytek. Jest to błąd, ponieważ grunt nie zachowuje sie jak sztywny materiał i takie badanie nie daje informacji, jaki będzie rzeczywisty przepływ wody przy obciążeniu gruntem. 

Norma EN ISO 12958 mówi wyraźnie, że do testowania przepływu w geokompozytach drenażowych należy użyć miękkich gąbek (których charakterystyka określona jest przez normę ISO 9863-1). 

 

 

 

Okazuje się, że przy zastosowaniu miekkich powierzchni przepływ wodu w płaszczyźnie geokompozytu może być bardzo ograniczony lub nawet bliski zeru. Tak dzieje sie w przypadku niektórych typów geokompozytów, np. takich jak na zdjęciach poniżej:

 

 

Geokompozyty ABG charakteryzują się wysokimi parametrami przepływu
przy nacisku za posrednictwem miękkich gąbek
pod obciązeniem od 20 kPa do 200 kPa
.

  

 

 

2. Wysoka, długoterminowa wytrzymałość na ściskanie

Geokompozyty drenażowe ABG są poddane rygorystycznym testom na wytrzymałość na ściskanie w warunkach symulujących okres 114 lat.

Próbka materiału pod obciązeniem znajduje się w specjalnym urządzeniu, gdzie przez okres kilku dni stopniowo podnoszona jest temperatura aż do 70 stopni. W efekcie otrzymujemy długoterminową wytrzymałość na ściskanie na poziomie

250 kPa,  500 kPa,  750 kPa oraz 1000 kPa

w zalezności od rodzaju geokompozytu.3. Odporność geowłókniny na kolmatację (zamulenie).

Jest to kolejna istotna kwestia, na która nalezy zwrócić uwagę w kontekście jakości i pracy geokompozytu w gruncie.

Geowłóknina w geokompozytach ABG jest dobrana optymalnie pod względem wielkości porów, tak aby zapewnic jak najlepszy przepływ wody, przy maksymalnym zatrzymywaniu cząstek gruntu.


Próbki pobrane z gruntu po wielu latach pracy i badane w niezależnym laboratorium wykazały bardzo wysokie parametry, zgodne z wcześniejszymi założeniami.


INNE PRODUKTY

Kratki trawnikowe

Kratki trawnikowo - parkingowe Kratki trawnikowe lub parkingowe to produkt służący do wzmacniania...

Maty bentonitowe

Maty bentonitowe Bentomaty to, podobnie jak geomembrany, materiały hydroizolacyjne działające w oparciu o...

Geomembrany

Geomembrany Geomembrany to trwałe przegrody izolacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, najczęściej HDPE,...