Park Lisiniec Częstochowa - MURY OPOROWE Z GABIONÓW ZGRZEWANYCH